Sunday, 12/07/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Nhơn Bình B
 • Nguyễn Viết Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   tungnhonbinhb@gmail.com
 • Nguyễn Thế Vũ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0974489290
 • Đỗ Thị Bé Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng 1-5
  • Điện thoại:
   0397169373